Roostersysteem icoon

Roostersysteem

Wat is het?

Deze vernuftige microservice maakt het mogelijk om met een gecentraliseerd systeem roosters te maken en planningen te vullen.

Wat doet het?

Het roostersysteem gebruikt configureerbare regels om mensen in te roosteren op basis van de benodigde competenties van de in te roosteren mensen en de in te plannen locatie. Ze worden dan ingeroosterd op een bepaalde locatie of in een bepaald tijdslot. Deze voorgestelde planning kan volautomatisch ingevuld en uitgevoerd worden. Het is echter ook mogelijk om de definitieve planning door een planner of roostermaker te laten maken op basis van de suggesties uit het roostersysteem.

graphic
Recordmanagement icoon

Recordmanagement

Wat is het?

In Nederland bepaalt de Archiefwet dat organisaties een beleid moeten hebben voor het bewaren van gegevens, en voor hoe lang ze dat doen. De Recordmanagement-microservice van Atabix stelt gebruikers in staat om bestanden en metadata te categoriseren en bewaartermijnen aan die categorieën te verbinden.

Wat doet het?

Nadat de categorieën en bewaartermijnen geconfigureerd zijn, houdt deze slimme microservice bij wanneer de termijn van een bepaalde categorie verlopen is en stuurt de gebruiker vervolgens een notificatie om te vragen of de gebruiker het record wil vernietigen, er niets mee wil doen of het wil archiveren in een externe applicatie, zoals het Nationaal Archief.

Competentiematrix icoon

Competentiematrix

Wat is het?

Deze slimme microservice geeft gebruikers de mogelijkheid om competenties toe te kennen aan de personen die in het systeem opgenomen zijn. Denk hierbij aan schade-experts, uitvaartondernemers of ondersteunen personeel in de zorg. Met deze informatie kan het systeem vervolgens intelligente voorspellingen doen over geschikte personen in de database voor individuele klussen. Het plannen van gespecialiseerde mensen op opdrachten waar specifieke competenties voor zijn vereist, wordt op deze manier eenvoudig, overzichtelijk en snel.

Wat doet het?

Naast de mogelijkheid om competenties toe te kennen, beschikt de Competentiematrix- microservice ook over een flow die ervoor zorgt dat de competenties gevalideerd worden. Iemand moet officieel verklaren de competenties te hebben, bewijs aanleveren omtrent het bezit van deze competenties en de verklaring laten goedkeuren door de bevoegde personen. Pas daarna wordt de competentie officieel toegekend door het systeem.

De voordelen van een SaaS-oplossing

  • Korte(re) time-to-market
  • De software is altijd up to date
  • Verbeterde algehele beveiliging
  • Technisch beheer door Atabix
  • Lage(re) opstart- en operationele kosten
  • Bewezen gestandaardiseerde modules
Abstracte afbeedling
Taaksysteem icoon

Taaksysteem

Wat is het?

Je kunt in het systeem taken genereren en toekennen aan medewerkers op basis van rollen en de gekoppelde dossiers. Deze microservice komt goed tot zijn recht als onderdeel van een workflow-systeem.

Wat doet het?

De Taaksysteem-microservice verdeelt de taken digitaal en efficiënt over een team. Het stelt een gebruiker namelijk in staat om op gestructureerde wijze de taken die hij/zij in een proces heeft in de juiste volgorde uit te voeren.

graphic
Enterprise Resource Planning (ERP) icoon

Enterprise Resource Planning (ERP)

Wat is het?

Enterprise Resource Planning (ERP) is een manier om de voorraad van middelen bij te houden. Dit kan gaan over fysieke middelen in bijvoorbeeld een magazijn, maar ook over digitale assets op een server.

Wat doet het?

De ERP van Atabix houdt de status van alle beschikbare middelen bij, zoals de hoeveelheid, of ze in-house of elders in gebruik zijn, of ze zijn afgeschreven of niet, wat de commerciële waarde is, etc. Bovendien is deze microservice makkelijk te koppelen aan facturatiesystemen, waardoor het een waardevolle aanvulling is voor elke in- en verkoopafdeling.

Autorisatiebeheer icoon

Autorisatiebeheer

Bijvoorbeeld te gebruiken met:

Wat is het?

Deze microservice stelt je in staat om het volledige autorisatieproces zelf te beheren. De beheerder gebruikt deze microservice om rollen toe te kennen, te wijzigen of te verwijderen. Dit kan per individu, maar ook per medewerkerstype, waarbij alle medewerkers met dezelfde rol dezelfde toegang hebben.

Wat doet het?

Atabix Autorisatiebeheer regelt wie er toegang heeft tot alle cloudapplicaties, apps, portals en gevoelige data die onderdeel zijn van je organisatie. Tevens kan hierbij geconfigureerd worden wat de medewerker kan doen met die toegang: heeft hij/zij bewerkingsrechten of kan hij/zij alleen lezen? Met deze microservice heb je altijd overzicht op en inzicht in de huidige situatie, en kun je eventuele wijzigingen makkelijk inzien, aantonen en verantwoorden.

De bewezen toepassingen van Atabase Core

Atabase Core kent verschillende bewezen toepassingen

Single Sign-On icoon

Single Sign-On

Bijvoorbeeld te gebruiken met:

Wat is het?

Single Sign-On (SSO) zorgt ervoor dat gebruikers slechts eenmalig in hoeven te loggen – met slechts één set inloggegevens – om snel, makkelijk en veilig toegang te verkrijgen tot alle applicaties die ze nodig hebben. Ze kunnen dan vanuit één dashboard alle applicaties bedienen die ze nodig hebben om hun werkdag tot een succes te maken.

Wat doet het?

Het feit dat gebruikers slechts één keer hoeven in te loggen betekent dat de foutmarge verkleint, de druk op de IT-afdeling afneemt en dat het werk efficiënter uitgevoerd wordt. Door de inzet van SSO wordt de gebruikerservaring voor alle betrokken partijen prettiger.

graphic
Multifactorauthenticatie icoon

Multifactor­authenticatie

Wat is het?

Met de Multifactorauthenticatie-microservice van Atabix beweeg je makkelijk en veilig door jouw online omgeving. Gebruikers van multifactorauthenticatie (MFA) moeten twee of meer stappen voltooien om toegang te krijgen tot een bepaalde applicatie of online omgeving.

Wat doet het?

MFA beschermt je applicaties, hardware, software, VPN en gevoelige data tegen fraude en onbevoegd inloggen met behulp van een robuust framework van extra authenticatiefactoren. Dit kan door middel van een online authenticator, zoals die van Google of door middel van een sms.

Betalingen icoon

Betalingen

Bijvoorbeeld te gebruiken met:

Wat is het?

De Betalingen-microservice van Atabix is een module die het mogelijk maakt om betalingen te ontvangen.

Wat doet het?

Door deze microservice te koppelen aan een payment service provider, zoals Molly of Ayden, kun je betalingen makkelijk ontvangen en/of incasseren. Het gaat hierbij om zowel losse betalingen als grote SEPA-batches.

Atabase Core afbeedling

atabase core

Atabase Core is ons eigen, gestandaardiseerde platform. Het bestaat uit tientallen gestandaardiseerde microservices die wij op afroep kunnen integreren met jouw systeem en is daarmee de motor achter alle SaaS-oplossingen die we leveren. Door deze uitbreide bibliotheek sluiten de oplossingen uit Atabase Core naadloos aan op elk systeem of applicatie. Uiteraard is het ook mogelijk om al deze losse modules te integreren in een compleet nieuw platform. Wij gebruiken ons eigen platform om jouw SaaS-oplossing te configureren op een manier die past bij de capaciteit, behoeftes en ambities van jouw organisatie.

Vraag nu een demo aan
Enterprise Service Bus icoon

Enterprise Service Bus

Bijvoorbeeld te gebruiken met:

Wat is het?

Atabix Enterprise Service Bus (ESB) is een manier om alle systemen, applicaties en programma’s in een corporate omgeving met elkaar te laten communiceren. Deze microservice fungeert als lingua franca tussen de verschillende applicaties en zorgt ervoor dat de boodschap “vertaald” wordt naar de taal van elke afzonderlijke applicatie.

Wat doet het?

ESB integreert de verschillende applicaties met elkaar door er een communicatiebus tussen te plaatsen die met elke applicatie kan communiceren, waardoor de applicaties in essentie dezelfde “taal” spreken. Met deze microservice hoeven applicaties niet meer met elkaar te communiceren, maar verloopt alle communicatie via één centraal punt.

graphic
Videobellen icoon

Videobellen

Wat is het?

Atabix Videobellen is een microservice die het mogelijk maakt om videobellen te integreren in de eigen online omgeving.

Wat doet het?

Deze handige mircoservice zorgt ervoor dat de mogelijkheid om te videobellen met elke applicatie geïntegreerd kan worden, zodat gebruikers geen gebruik hoeven te maken van een externe service, maar alles in één en dezelfde omgeving kunnen doen.

File storage icoon

File storage

Bijvoorbeeld te gebruiken met:

Wat is het?

De opslagmogelijkheden van de File storage-microservice van Atabix zijn nagenoeg eindeloos. Met deze module kun je bestanden van alle formaten opslaan en beheren in de cloud, zonder dat je daarvoor extra code hoeft te schrijven of kostbare on-premise ruimte hoeft op te geven. Bovendien heb je altijd en overal toegang tot je bestanden.

Wat doet het?

De File storage-module maakt het mogelijk om binnen je eigen online omgeving folders aan te maken, bestanden te up- en downloaden, de folders te beheren en bestanden te verwijderen of te verplaatsen.

Hosted by Atabix

De SaaS-producten uit Atabase Core zijn los van elkaar of met elkaar geïntegreerd te gebruiken. Ongeacht de vorm worden alle applicaties die je afneemt gehost op een beheerde cloud-omgeving. Zo is je robuuste digitale oplossing snel up and running, zonder hoge opstartkosten of zorgen over het technische beheer.

Hosted by Atabix
Beeldherkenning icoon

Beeldherkenning

Bijvoorbeeld te gebruiken met:

Wat is het?

Deze microservice maakt het mogelijk om afbeeldingen automatisch nauwkeurig te analyseren en grote hoeveelheden beeldmateriaal tegelijkertijd te doorzoeken.

Wat doet het?

De complete Beeldherkenningsmodule van Atabix beschikt over verschillende (automatische) functies, zoals labeling en annotatie, maar ook over geavanceerde beeldanalysetechnieken, zoals automatisch blurren en schadedetectie.

graphic
Optische tekenherkenning icoon

Optische tekenherkenning

Wat is het?

Optische tekenherkenning (OCR) is een microservice die gedrukte of handgeschreven tekst uit gescande afbeeldingen en documenten herkent en ze doorzoekbaar maakt.

Wat doet het?

OCR extraheert gedrukte of handgeschreven tekst uit gescande afbeeldingen en documenten en maakt het mogelijk de scans te doorzoeken. Het is ook mogelijk om deze microservice te gebruiken om documenten te archiveren op basis van de gescande tekst.

Geïntegreerd zoekalgoritme icoon

Geïntegreerd zoekalgoritme

Bijvoorbeeld te gebruiken met:

Wat is het?

Gebruik de krachtige technologie van het Geïntegreerde zoekalgoritme van Atabix om snel resultaten te vinden in een dataset.

Wat doet het?

Met deze slimme microservice is handmatig datasets doorzoeken verleden tijd. Door deze module te integreren met je eigen applicatie, platform of online omgeving laat je je data voor jou werken. De Geïntegreerde zoekalgoritme-module laat je bovendien de acties die je met de data uit wil voeren configureren voor een snel en accuraat resultaat.

Service

De SaaS-producten en diensten die wij leveren zijn innovatief en makkelijk in gebruik, maar komen extra goed tot hun recht in combinatie met onze service. Zo krijgen onze klanten bijvoorbeeld altijd een vast, multidisciplinair team en een vast contactpersoon. Daarnaast kun je tot ver na de implementatie rekenen op onze expertise wat betreft het beheer en onderhoud van je SaaS-applicatie. Atabix staat altijd voor je klaar. Uiteraard geven wij ook garanties af wat betreft beschikbaarheid, privacy, beveiliging en reactietijden bij incidenten. We leggen onze afspraken graag voor je vast in een servicepakket.

Vraag een servicepakket aan
Absctracte afbeelding
Rapportage icoon

Rapportage

Bijvoorbeeld te gebruiken met:

Wat is het?

De Rapportage-microservice is een module die data(sets) kan representeren in elke gewenste grafische vorm.

Wat doet het?

Gebruik deze module om automatisch grafieken, staafdiagrammen of cirkeldiagrammen van je datasets te maken. Uiteraard is het ook mogelijk om een grafiek samen te stellen op basis van specifieke gegevens die je selecteert.

graphic
Monitoring icoon

Monitoring

Wat is het?

Monitoring is een microservice die de prestaties van een applicatie, platform of andere online omgeving in de gaten houdt en daarmee de ideale ondersteuning van iedere functioneel- en systeembeheerder.

Wat doet het?

Na installatie van de Monitoring-module houden Atabix-medewerkers je systeem nauwlettend in de gaten en komen direct in actie wanneer er onverhoopt een probleem ontstaat.

Track & Trace icoon

Track & Trace

Bijvoorbeeld te gebruiken met:

Wat is het?

Met de Track & Trace-microservice van Atabix kun je nauwkeurig en in real time bijhouden waar ter wereld jouw koopwaar zich bevindt.

Wat doet het?

GPS-trackers zorgen ervoor dat je altijd op de hoogte bent van de huidige locatie van jouw pallets/ pakketjes/containers en gerichte beloftes kunt doen over het aflevermoment.

Waar kunnen we jou mee helpen?

Wij geloven dat een ambitieus bedrijf in de 21e eeuw zijn digitale zaken goed op orde moet hebben om succesvol te zijn. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om overheidsinstantie, een internationale logistieke dienstverlener of een lokaal marketingbureau, alle bedrijven worden beter van een slimme digitale aanpak. Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen? Vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Wij vragen deze informatie om met u te kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.