DE WET OPEN OVERHEID

Op 1 mei 2022 werd de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). In principe is de Woo precies hetzelfde als de Wob met het grote verschil dat de Woo de overheid verplicht om proactief informatie te verschaffen over de procesgang van burgerzaken. Met de ingang van de Woo is het dus de bedoeling dat alle overheidsinstanties – van de Rijksoverheid tot de waterschappen – in de komende jaren proactief informatie gaan verschaffen aan de burger. Omdat dit uiteraard niet over één nacht ijs kan gaan, gebeurt dit stapsgewijs en zal het enkele jaren duren voordat alle overheidsinstanties volledig kunnen voldoen aan deze nieuwe wet.

Moeten en kunnen

Zoals gezegd verplicht deze nieuwe Wet open overheid overheidsinstanties om transparant te zijn, om digitaal proactief openheid van zaken te geven. En hier gebeurt iets interessants. Ja, de instanties moeten transparant zijn. Maar kunnen ze het ook? Zoals wij in ons blog over de wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (wMEBV) al aangaven, staan overheidsinstanties er (helaas) om bekend dat ze digitaal nog niet geheel tot de 21e eeuw zijn toegetreden. Ze kunnen alleen maar proactief en transparant zijn als de verschillende stappen in het besluitvormingsproces zijn gelogd, opvraagbaar zijn en eenduidig zijn opgeslagen

Zaaksysteem

Om stappen in een besluitvormingsproces netjes te loggen, is een gebruiksvriendelijk en overzichtelijk zaaksysteem onontbeerlijk. In een dergelijk zaaksysteem is alles – van telefoontjes tot e-mails en van gesprekken aan de balie tot ontvangen documentatie – makkelijk terug te vinden en daarmee op te vragen. En omdat alles op één en dezelfde plek én op dezelfde manier (eenduidig) is opgeslagen in de vorm van gestructureerde data is proactieve transparantie voor elke willekeurige ambtenaar een kwestie van een paar muisklikken

illustratie functioneel en technisch (applicatie)beheer

De oplossing(en van Atabix)

De systemen en platforms die Atabix ontwikkelt worden allemaal ontworpen conform de richtlijnen van de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA). Daarom zijn alle datamodellen die wij hanteren eenvoudig te begrijpen en makkelijk te integreren met andere (bestaande) overheidssystemen. Daarmee bevorderen ze de transparantie en interoperabiliteit van het gemiddelde softwarelandschap van de overheid. Alle gestandaardiseerde microservices van Atabix zijn los of in één geïntegreerd pakket af te nemen en komen daardoor niet alleen tegemoet aan de wensen van de Woo, maar ook aan die van elke overheidsinstantie die ernaar streeft om zo snel mogelijk compliant te zijn aan deze nieuwe wetgeving.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over de standaardoplossingen en -modules van Atabix en hoe die jouw bedrijf naar het volgende level kunnen brengen? Vul dan het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Wij vragen deze informatie om met u te kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.